Arte, Pictură

Cutie/nr: 11-81
Apoteoza luptei de la Lepanto - Pictură
Titlul original: Apotheosa luptei dela Lepanto - (Paolo Veronese)
Stare: bună
Dim.: 6852x5035 px
Apartenenţă: Şcoala veneţiană sec. XVI
Autor: Paolo Veronese
Cutie/nr: 11-83
Credinţa, Caritatea şi Speranţa - Pictură
Titlul original: Credinţă, Caritate şi Speranţă – (Paolo Veronese)
Stare: foarte bună
Dim.: 7856x3371 px
Apartenenţă: Şcoala veneţiană
Autor: Paolo Veronese
Cutie/nr: 17-93
Copii de la ţară - Pictură
Titlul original: Gainsborough – copii de la ţară.
Stare: foarte bună
Dim.: 5341x6765 px
Apartenenţă: Şcoala engleză, sec. XVIII
Autor: Thomas Gainsborough
Cutie/nr: 17-88
Adăpatul - Pictură
Titlul original: Th. Gainsborough. Adăpatul. Londra.
Stare: foarte bună
Dim.: 6896x5648 px
Apartenenţă: Şcoala engleză, sec. XVIII
Autor: Thomas Gainsborough
Cutie/nr: 17-92
Lady Sophia Sheffield - Pictură
Titlul original: Th. Gainsborough. Lady Sophia Scheffield.
Stare: foarte bună
Dim.: 4334x6503 px
Apartenenţă: Şcoala engleză, sec. XVIII
Autor: Thomas Gainsborough
Cutie/nr: 17-89
Portretul lui Henry, Duce de Cumberland, împreună cu Ducesa de Cumberland şi Lady Elizabeth Luttrell. - Pictură
Titlul original: Gainsborough. Herzog L.[?] Herzogin v. Cumberland.
Stare: foarte bună
Dim.: 5210x6852 px
Apartenenţă: Şcoala engleză, sec. XVIII
Autor: Thomas Gainsborough
Cutie/nr: 11-72
Sfântul Francisc din Assisi - Pictură
Titlul original: Bartolomé Esteban Murillo, Der hl. Franziskus V. Assisi
Stare: foarte bună
Dim.: 5122x6416 px
Apartenenţă: Şcoala spaniolă, sec. XVII
Autor: Bartolomé Esteban Murillo
Cutie/nr: 11-87
Moartea lui Iulius Cezar - Pictură
Titlul original: Moartea lui Iuliu Cesar. (Tablou de C. Piloty).
Stare: bună
Dim.: 7333x4684 px
Apartenenţă: Sec. XIX
Autor: C. Piloty
Cutie/nr: 11-37
Pe Dunăre [?] - Pictură
Titlul original: Pe Dunăre
Stare: foarte bună
Dim.: 7071x5166 px
Autor: Amedeo Preziosi
Cutie/nr: 11-35
În lunca Argeşului - Pictură
Titlul original: [fără descriere]
Stare: foarte bună
Dim.: 6852x4903 px
Autor: Amedeo Preziosi
Cutie/nr: 11-38
Ţigani [?] - Desen
Titlul original: Ţigani
Stare: foarte bună
Dim.: 7027x5122 px
Autor: Amedeo Preziosi
Cutie/nr: 11-39
Ţărancă - Pictură
Titlul original: Ţărancă din Dâmboviţa
Stare: foarte bună
Dim.: 4641x6765 px
Autor: Amedeo Preziosi
Cutie/nr: 11-34
Ţărani din Cîmpulung - Pictură
Titlul original: [fără descriere]
Stare: foarte bună
Dim.: 5122x6852 px
Autor: Amedeo Preziosi
Cutie/nr: 11-36
Câmpulungeni [?] - Pictură
Titlul original: Câmpulungeni
Stare: foarte bună
Dim.: 5122x6852 px
Autor: Amedeo Preziosi
Cutie/nr: 11-26
Amatorul - Gravură
Titlul original: Amatorul
Stare: bună
Dim.: 3327x3928 px
Autor: Theodor Aman
Cutie/nr: 11-2
Boierii surprinşi de trimişii lui Vlad Ţepeş la ospăţ - Pictură
Titlul original: Boerii surprinşi de trimişii lui Vlad.
Stare: foarte bună
Dim.: 6460x4597 px
Autor: Theodor Aman
Cutie/nr: 11-9
Slujitorii lui Matei Basarab rasvrătindu-se împotriva unor boieri - Pictură
Titlul original: Conspiratorii (în fund stă Lăpuşneanu).
Stare: bună
Dim.: 6765x5035 px
Autor: Theodor Aman
Cutie/nr: 11-6
Dând în cărţi - Pictură
Titlul original: Dând în cărţi
Stare: bună
Dim.: 6809x4553 px
Autor: Theodor Aman
Cutie/nr: 11-27
Frumoasa ţărancă - Desen
Titlul original: Frumoasa ţărancă.
Stare: proastă
Dim.: 5078x6809 px
Autor: Theodor Aman
Cutie/nr: 11-25
Portretul lui Ion Heliade Rădulescu - Gravură
Titlul original: I. Heliade Rădulescu
Stare: bună
Dim.: 5648x7507 px
Autor: Theodor Aman