Romania, Buzău County

Box/no.: 16-89
Biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” a fostei Mănăstiri Berca (Imagine exterioară – ancadrament fereastră), fotografie
Original title: Berca. Buzău.
Condition: very good
Dim.: 3809x6896 px
Box/no.: 16-90
Ansamblul rupestru de la Aluniş (Imagine de ansamblu), fotografie
Original title: Schitul Aluniş, jud. Buzău
Condition: very good
Dim.: 8031x5866 px
Box/no.: 15-57
Mănăstirea Râmnicu Sărat (Sală boltită – detaliu – coloană de sprijinire a bolţilor), fotografie
Original title: Mănastirea R. Sărat. Samson, stâlp. Coloană din distrusa sală gotică.
Condition: very good
Dim.: 4816x6940 px
Box/no.: 15-26
Biserica “Adormirea Maicii Domnului” a Mănăstirii Râmnicu Sărat (Imagine exterioară – vedere parţială dinspre sud-vest), fotografie
Original title: Biserica “Adormirea” din R. Săr(at)
Condition: good
Dim.: 4641x5936 px
Box/no.: 15-61
Biserica “Adormirea Maicii Domnului” a Mănăstirii Râmnicu Sărat (Releveu – plan boltire), desen
Original title: R. Sărat.
Condition: very good
Dim.: 4422x6634 px
Box/no.: 15-25
Biserica “Adormirea Maicii Domnului” a Mănăstirii Râmnicu Sărat (Releveu – faţada de vest şi faţadă laterală), desen
Original title: Adormirea R. Sarat. Plan
Condition: very good
Dim.: 5823x3972 px
Box/no.: 15-41
Biserica “Adormirea Maicii Domnului” a Mănăstirii Râmnicu Sărat (Releveu - detalii), desen
Original title: Adormirea, R. Sărat, ornament
Condition: very good
Dim.: 5254x3535 px
Box/no.: 15-42
Biserica “Adormirea Maicii Domnului” a Mănăstirii Râmnicu Sărat (Releveu – detalii), desen
Original title: Bis. “Adormirea” R. Sărat. Ornamente – Desene
Condition: very good
Dim.: 5254x3535 px
Box/no.: 15-32
Biserica “Adormirea Maicii Domnului” a Mănăstirii Râmnicu Sărat (Imagine exterioară – vedere parţială dinspre vest - pridvorul), fotografie
Original title: Intrarea în Bis. “Adormirea” R-Sărat
Condition: very good
Dim.: 7158x6479 px
Box/no.: 15-38
Biserica “Adormirea Maicii Domnului” a Mănăstirii Râmnicu Sărat (Imagine exterioară - coloane pridvor), fotografie
Original title: Adormirea – Coloană exterior
Condition: very good
Dim.: 5122x5848 px
Box/no.: 15-36
Biserica “Adormirea Maicii Domnului” a Mănăstirii Râmnicu Sărat (Imagine exterioară – coloane pridvor), fotografie
Original title: Bis. Adormirea. R. Sărat. Coloanele de la intrare.
Condition: very good
Dim.: 4860x6547 px
Box/no.: 15-35
Biserica “Adormirea Maicii Domnului” a Mănăstirii Râmnicu Sărat (Imagine exterioară – coloană pridvor), fotografie
Original title: Adormirea R. Sarat. Coloane de intrare - Detalii
Condition: very good
Dim.: 4728x5805 px
Box/no.: 15-59
Biserica “Adormirea Maicii Domnului” a Mănăstirii Râmnicu Sărat (Uşa de intrare şi pisania), fotografie
Original title: Manăstirea R. Sarat – Portalul bisericii
Condition: very good
Dim.: 4422x6678 px
Box/no.: 15-27
Biserica “Adormirea Maicii Domnului” a Mănăstirii Râmnicu Sărat (Pisania), fotografie
Original title: Adormirea R. Sărat – uşa dela intrare
Condition: very good
Dim.: 4728x6460 px
Box/no.: 15-49
Biserica “Adormirea Maicii Domnului” a Mănăstirii Râmnicu Sărat (Imagine exterioară – detaliu – ancadrament fereastră), fotografie
Original title: Adormirea R. Sărat. Ornament fereastră.
Condition: good
Dim.: 3590x6329 px
Box/no.: 15-31
Biserica “Adormirea Maicii Domnului” a Mănăstirii Râmnicu Sărat (Imagine interioară), fotografie
Original title: Mrea. Adormirea R. Sarat
Condition: very good
Dim.: 4903x5587 px
Box/no.: 15-55
Biserica “Adormirea Maicii Domnului” a Mănăstirii Râmnicu Sărat (Imagine interioară – vedere din naos către pronaos), fotografie
Original title: Mănastirea R. Sărat. Vedere din interior.
Condition: good
Dim.: 8031x5823 px
Box/no.: 15-39
Biserica “Adormirea Maicii Domnului” a Mănăstirii Râmnicu Sărat (Imagine interioară – detaliu iconostas), fotografie
Original title: “Adormirea” R-Sărar. Iconostas.
Condition: very good
Dim.: 5122x6896 px
Box/no.: 15-40
Biserica “Adormirea Maicii Domnului” a Mănăstirii Râmnicu Sărat (Imagine interioară – uşile împărăteşti), fotografie
Original title: Uşa altarului Bis. Adormirea Mrea. R. Sărat.
Condition: very good
Dim.: 3021x5979 px
Box/no.: 15-58
Biserica “Adormirea Maicii Domnului” a Mănăstirii Râmnicu Sărat (Imagine interioară – strana domnească), fotografie
Original title: Mânastirea Râmnic. Strana Domnească.
Condition: very good
Dim.: 5954x6940 px