Arts, Miscellanea

Box/no.: 9-106
Platou,Tezaurul de la Pietroasa - orfevrărie
Original title: Strachina. Tesaurul – Pietroasa / Tezaurul de la Petroasa
Condition: very good
Dim.: 5169x7028 px
Box/no.: 9-105
Fibula mare [sus], fibulele pereche [laterale], fibula mică [mijloc] şi colanul cu balama [jos], Tezaurul de la Pietroasa - orfevrărie
Original title: Tesaurul del. Pietroasa. Fibula mare (cloşca) şi 3 mici pui – / Tezaurul de la Petroasa
Condition: very good
Dim.: 5099x7028 px
Box/no.: 9-108
Patera [sus], colanul simplu şi colanul cu inscripţie [jos], Tezaurul de la Pietroasa - orfevrărie
Original title: Tezaurul dela Pietroasa strachină / Tezaurul de la Petroasa
Condition: very good
Dim.: 4921x6745 px
Box/no.: 12-67
Podoabe - orfevrărie
Original title: [fără descriere]
Condition: good
Dim.: 7289x5254 px
Box/no.: 19-14
Anastasis, cca. 1100, Daphni (Grecia) - mozaic
Original title: [indescifrabil]
Condition: very good
Dim.: 5604x6634 px
Box/no.: 19-23
Căni de bere - orfevrărie
Original title: [fără descriere]
Condition: good
Dim.: 4465x6329 px
Box/no.: 19-28
Sfeşnic - orfevrărie
Original title: [fără descriere]
Condition: good
Dim.: 5385x7289 px
Box/no.: 18-47
Chivotul mănăstirii Cotroceni - orfevrărie
Original title: Chivotul Mrei Cotroceni 1685. dăruit de Serban Cantacuzino
Condition: very good
Dim.: 6338x6781 px
Box/no.: 17-46
Anaforniţă, judeţul Suceava - orfevrărie
Original title: Tipsie de Argint. Suceava Bucovina.
Condition: very good
Dim.: 5867x6809 px
Box/no.: 13-3
Frontispiciu de evanghelie - miniatură
Original title: Muzeul Naţional
Condition: very good
Dim.: 5297x6547 px
Box/no.: 13-10
Frontispiciu de Evanghelie - miniatură
Original title: Muzeul Naţional
Condition: very good
Dim.: 5691x6416 px
Box/no.: 13-5
Sf. Matei - miniatură
Original title: Muzeul Naţional
Condition: very good
Dim.: 5954x7289 px
Box/no.: 13-11
Sigiliu - sigilografie
Original title: Muzeul Naţional
Condition: very good
Dim.: 6479x7114 px
Box/no.: 12-66
Monedă - numismatică
Original title: [fără descriere]
Condition: good
Dim.: 6896x5604 px
Box/no.: 17-5
Portretul doamnei Tudosca, soţia lui Vasile Lupu - broderie
Original title: Portretul Domniţei lui Vasile Lupu Colecţia Sf. Mitropoliii – Iaşi.
Condition: very good
Dim.: 4465x6940 px
Box/no.: 8-30
Locuinţe geto-dacice - desen
Original title: Locuinţe geto-dace
Condition: very good
Dim.: 6479x5674 px
Box/no.: 12-69
Casă bizantină de secol XIV - desen
Original title: Casă bizantină din sec XIVlea
Condition: very good
Dim.: 6304x5848 px
Box/no.: 12-68
Casă tărănească bizantină de secol XIV - desen
Original title: Casa de ţărani bizantini din sec. al XIV
Condition: very good
Dim.: 6721x5516 px
Box/no.: 13-13
Scaun bisericesc - fotografie
Original title: Muzeul Naţional.
Condition: very good
Dim.: 5429x7071 px