Architecture and Settlement, Romania

Box/no.: 16-34
Biserica Stavropoleos („Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril, Sf. Athanasie cel Mare”) (Detaliu pridvor – parapet şi bază de coloană), desen
Original title: Stavropoleos
Condition: very good
Dim.: 6479x6678 px
Box/no.: 16-26
Biserica Stavropoleos („Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril, Sf. Athanasie cel Mare”) (Imagine interioară – detaliu din tabloul votiv), fotografie
Original title: Stavropoleos
Condition: very good
Dim.: 8249x6129 px
Box/no.: 13-14
Biserica Stavropoleos („Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril, Sf. Athanasie cel Mare”) (Jilţ), fotografie
Original title: Scaun împărătesc Stavropoleos. - Bucureşti
Condition: good
Dim.: 5472x7114 px
Box/no.: 16-27
Biserica şi Hanul Stavropoleos (Imagine exterioară), desen
Original title: Biserica Stavropoleos cu hanul
Condition: very good
Dim.: 8424x6348 px
Box/no.: 16-40
Biserica fostei Mănăstiri Văcăreşti (Releveu – detaliu pridvor), desen
Original title: Văcăreşti
Condition: good
Dim.: 4947x6591 px
Box/no.: 16-48
Biserica fostei Mănăstiri Văcăreşti (Uşa de intrare cu pisania), fotografie
Original title: Văcăreşti -
Condition: very good
Dim.: 4684x6591 px
Box/no.: 16-50
Paraclisul fostei Mănăstiri Văcăreşti (Imagine exterioară – vedere din pridvor), fotografie
Original title: Pridvorul bisericei mănăstirei Văcăreşti
Condition: very good
Dim.: 4947x6067 px
Box/no.: 16-51
Biserica fostei Mănăstiri Văcăreşti (Imagine exterioară – fereastră), fotografie
Original title: Una dintre ferestrele măn. Văcăreşti
Condition: very good
Dim.: 4816x6678 px
Box/no.: 16-49
Biserica fostei Mănăstiri Văcăreşti (Imagine interioară – vedere din naos), fotografie
Original title: Mra Văcăreşti
Condition: very good
Dim.: 4772x6154 px
Box/no.: 16-52
Biserica fostei Mănăstiri Văcăreşti (Imagine interioară – frescă), fotografie
Original title: Pictură din Bis. Văcăreşti
Condition: very good
Dim.: 5297x6809 px
Box/no.: 16-44
Biserica fostei Mănăstiri Văcăreşti (Imagine interioară – detaliu bază de coloană), fotografie
Original title: Detaliu de coloană de la măn. Văcăreşti
Condition: very good
Dim.: 5166x6983 px
Box/no.: 16-45
Biserica fostei Mănăstiri Văcăreşti (Imagine interioară – detaliu coloană), fotografie
Original title: Detaliu de coloană din bis. Văcăreşti
Condition: very good
Dim.: 5254x6940 px
Box/no.: 16-47
Biserica fostei Mănăstiri Văcăreşti (Imagine interioară – detaliu bază de coloană), fotografie
Original title: Detaliu unei coloane dela măn. Văcăreşti
Condition: very good
Dim.: 6852x5122 px
Box/no.: 13-58
Biserica de lemn „Sf. Nicolae” (Cuhea) (Imagine exterioară – vedere de ansamblu dinspre nord-vest), fotografie
Original title: Biserică în lemn. Cuhea.
Condition: very good
Dim.: 5035x6940 px
Box/no.: 1-61
Borşa (Imagine de ansamblu a localităţii), fotografie
Original title: Borşa. Vedere generală -
Condition: good
Dim.: 8075x5385 px
Box/no.: 9-33
Biserica de lemn “Sf. Nicolae” (Josani) din Budeşti (Imagine din exterior), fotografie
Original title: Biserica de lemn din Budeşti. 1640. - / Biserica de lemn din Budeşti ridicată 1640_
Condition: very good
Dim.: 4426x5651 px
Box/no.: 9-92
Biserica de lemn “Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” din Buzeşti (Imagine din exterior), desen
Original title: Buzeşti. Biserica din lemn. –
Condition: good
Dim.: 4709x5933 px
Box/no.: 19-29
Biserica de lemn „Naşterea Maicii Domnului” din Ieud-Şes (Imagine din exterior), fotografie
Original title: [fără descriere]
Condition: bad
Dim.: 4947x6940 px
Box/no.: 13-51
Biserica de lemn „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” din Remetea Chioarului (Imagine exterioară – vedere de ansamblu dinspre vest), fotografie
Original title: Biserică în lemn. Transilvania. Remetea
Condition: very good
Dim.: 4772x7376 px
Box/no.: 13-53
Biserica de lemn “Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” din Rozavlea (Imagine exterioară – vedere de ansamblu dnspre nord-est), fotografie
Original title: Rasalca. Maramureş.
Condition: very good
Dim.: 5735x8555 px