Arts

Box/no.: 11-66
Schiţă din Constantinopol - Pictură
Original title: Satmary: Schiţă din Constantinopol.
Condition: very good
Dim.: 7856x5823 px
Autor: Carol Popp de Szathmáry
Box/no.: 11-63
Schită din Războiul din 1877 - Pictură
Original title: Satmary: Schiţă din război. 1877.
Condition: very good
Dim.: 8162x5604 px
Autor: Carol Popp de Szathmáry
Box/no.: 11-48
Stână în Carpaţi - Pictură
Original title: Szathmari – Stână In Carpaţi
Condition: very good
Dim.: 7071x5166 px
Autor: Carol Popp de Szathmáry
Box/no.: 11-54
Taraful lui „Ochi alb” - peniţă - Pictură
Original title: Satmary: Taraful lui Ochi albi.
Condition: very good
Dim.: 7420x5078 px
Autor: Carol Popp de Szathmáry
Box/no.: 11-49
Ţărănci din Mehadia, Caraş Severin - Pictură
Original title: Satmary: Ţărănci din Mehadia
Condition: very good
Dim.: 4728x6591 px
Autor: Carol Popp de Szathmáry
Box/no.: 12-6
Ciahor, Bucovina - Pictură
Original title: Szathmari Bucovina. Ciahor.
Condition: very good
Dim.: 4553x6940 px
Autor: Carol Popp de Szathmáry
Box/no.: 19-37
Biserica Antim - Pictură
Original title: [fără descriere]
Condition: very good
Dim.: 5385x7158 px
Autor: Petre Antonescu
Box/no.: 17-75
Cina - Pictură
Original title: Dumitrescu – Cina –
Condition: very good
Dim.: 7158x5516 px
Autor: Ştefan Dimitrescu
Box/no.: 17-71
Portret de femeie - Pictură
Original title: Loghin.
Condition: very good
Dim.: 5604x6678 px
Autor: Kimon Loghi
Box/no.: 17-74
Autoportret - Pictură
Original title: Luchian -.
Condition: very good
Dim.: 3502x4626 px
Autor: Ştefan Luchian
Box/no.: 17-70
Ţărani secui aducând lui Mihai Viteazul capul lui Andrei Bathory - Pictură
Original title: Mirea
Condition: very good
Dim.: 7507x4903 px
Autor: George Demetrescu Mirea
Box/no.: 17-72
Neidentificat - Pictură
Original title: Murnu.
Condition: very good
Dim.: 6392x6591 px
Autor: Ary Murnu
Box/no.: 17-79
Moară - Pictură
Original title: Petraşcu.
Condition: very good
Dim.: 4903x6198 px
Autor: Gheorghe Petraşcu
Box/no.: 11-1
Plafon - Pictură
Original title: Plafon
Condition: very good
Dim.: 6678x4816 px
Autor: Costin Petrescu
Box/no.: 17-84
Ţărani - studiu pentru "Strana" - Pictură
Original title: Octavian Smighelschi
Condition: very good
Dim.: 5516x7202 px
Autor: Octavian Smighelschi
Box/no.: 17-77
Hamali în portul Brăila - Pictură
Original title: Jean Steriadi. Hamali în portul Brăila.
Condition: very good
Dim.: 8206x5560 px
Autor: Jean Alexandru Steriadi
Box/no.: 18-26
Portret de femeie - Pictură
Original title: [fără descriere]
Condition: good
Dim.: 5665x6710 px
Autor: [neidentificat]
Box/no.: 19-45
Ştefan cel Mare şi Sfânt Domnul Moldovei - Pictură
Original title: [fără descriere]
Condition: good
Dim.: 4465x6809 px
Autor: [neidentificat]
Box/no.: 11-73
Portret de femeie, miniatură - Pictură
Original title: Miniatură – portret femeesc – (Le Brun) Colecţia C. G. Cosmovici. Vigiée Le Brun – Miniatură.
Condition: bad
Dim.: 7202x6479 px
Apartenenţă: Şcoala franceză, sec. XVII
Autor: Élisabeth-Louise Vigée-Le Brun
Box/no.: 11-88
Femeie cu harpă - Pictură
Original title: Col. Cosmovici Wouwerman
Condition: good
Dim.: 5341x7158 px
Apartenenţă: Şcoala olandeză, sec XVI
Autor: Franz Floris